HIZLI MENU

BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM SUÇLARI

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza birçok yeni kavram girmektedir. Bu ilerleme ve gelişmeler de beraberinde yeni uyuşmazlıklar ortaya çıkarmaktadır. Bilişim Hukuku da internetin ve birtakım elektronik cihazların hayatımıza girmesi sonrasında gelişen, düzenlemelere ihtiyaç duyan bir alandır.

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu temel düzeyde bilgisayar kullanabilmektedir. Ancak bilişim suçunun işlenebilmesi için, basit ve korumasız bir sistem olsa dahi temel düzeyin üzerinde bir bilgi birikimi gerektirir. Şimdilerde böyle bir suçu işlemeyi düşünen ve gerekli donanıma sahip herkes sınırsız bilginin sağlanabildiği internet ve yazılımlar sayesinde bu suçu işleyebilmektedir.

Bilişim suçlarıyla ilgili yapılan kriminolojik çalışmalar, faillerin çoğunlukla genç, iyi eğitimli, teknik yeteneğe sahip ve agresif olduklarını göstermektedir.

TCK’da bilişim suçları, ‘’bilişim alanında suçlar’’ ve ‘’özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar’’ bölümünde düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra bazı suçların da bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi günümüz koşullarında mümkün olmaktadır. TCK’nın çeşitli bölümlerinde bilişim sistemleriyle işlenmesi olanaklı olan suç tiplerine yer verilmiştir. Bazı suç tipleri bakımından ise suçun bu sistemler aracılığıyla işlenmesi ‘nitelikli hal’ olarak düzenlenmektedir.

Bilişim alanında suçlar bölümünde;

Bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu (m.243/1-3)

Araya girme suçu (m.243/4)

Bilişim sistemini engellenme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (m.244/1-2)

Bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu (m.244/4)

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları (m.245)

Yasak cihaz ve programların bulundurulması ve kullanılması suçu (m.245/A)

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar bölümünde;

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu (m.135)

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (m.136)

Verilerin yok edilmemesi suçu (m.138)

TCK’nın çeşitli bölümlerinde bilişim sistemleriyle işlenmesi olanaklı olan suç tipleri ise;

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (m.132)

Haberleşmenin engellenmesi suçu (m.124)

Hakaret suçu (m.125)

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçu (m.142/2-e)

Bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu (m.158/1-f)

Müstehcenlik suçu (m.226)

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu (m.228/3)