HIZLI MENU

Aile Hukuku

 

Aile hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.

 

Evliliğin kurulmasından nasıl işleyeceği ve nasıl sona ereceği aile hukukunun uğraştığı ilk sorunlardır. İster evlilik içinde ister evlilik dışı birleşmeden doğmuş olan çocuğun ana babası ve doğumla kurulan diğer hısımları ile kurulan ilişkileri ve bu ilişkilere bağlanan hükümler aile hukukunun uğraştığı ikinci grup sorunlardır.

Son olarak da aile hukuku, normal bir aile düzeninin koruyuculuğundan eksik kalan küçük veya korumaya muhtaç erginlerin devletin kontrolü altındaki vesayet teşkilatının nasıl işleyeceğini düzenlemektedir.

 

        Ofisimizde Aile Hukukuna ilişkin uyuşmazlık ve işlerle ilgili olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

         Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının açılması ve takibi

         Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,

         Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,

         6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun   kapsamında koruma tedbirlerinin alınması,

         Vesayet, kayyım ve yasal danışmalık konularında hukuki yardım,

         Evlilik dışında doğan çocuk ile baba arsında soy bağının kurulması,

         Çocuğun mallarının korunması davası,

         Evlat edinme işlemleri,

         Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmesi hazırlanması ve eşlere bu konuda hukuki danışmanlık verilmesi,

         Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

         Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.