HIZLI MENU

Ceza Hukuku

Ceza hukuku kişilerin özgürlük alanını birebir ilgilendirdiğinden ayrı bir önemi haizdir ve yoğun ve titiz çalışma gerektirir. Uzmanlık ve kararlılık ister. Aynı zamanda empati, akılcı çözümler, kanun bilgisi ve zamanlama çok önemlidir. Bunun yanı sıra sürekli değişen kanunların da takibi ve incelenmesi ve doğru yorumlanması gerekir. Av. Rüya Beril, özellikle Denetimli Serbestlik konusundaki makalesiyle bu konuda başarısını göstermektedir.

Soruşturma aşamasında,

İfade alma, yakalama, tutuklama, gözaltı, [ceza Ceza Hukuku]
Arama, bilgisayarların araması, el koyma,
İletişimin denetlenmesi işlemlerinde
ve uzlaşma aşamasında

müvekkillerin haklarının korunması ve bu işlemlerde yapılan bir hukuksuzluk veya usulsüzlük varsa bunun tespiti ve itirazını yerine getirir.

Genel olarak ceza hukukunda çalıştığı alanlar:

Kasten Öldürme Suçu
Taksirle Öldürme Suçu
Kasten Yaralama Suçu
Taksirle Yaralama Suçu
Tehdit Suçu
Şantaj Suçu
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
Haksız Arama Suçu
Ayrımcılık Suçu
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Hakaret Suçu
Yağma Suçu
Mala Zarar Verme Suçu
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
Mühürde Sahtecilik Suçu
Özel Belgede Sahtecilik Suçu
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Zimmet Suçu
İrtikap Suçu
Rüşvet Suçu
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
İftira Suçu
Yalan Tanıklık Suçu
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Fikri Ve Sınai Haklar Ceza hukuku şeklinde sıralanabilir.